เครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์เจสิค เชื่อมอึด ทน นาน!

การเชื่อมโลหะแบบทิก TIG

กรรมวิธีการเชื่อมโลหะแบบทิก (TIG) คือ ความร้อนที่ทำให้โลหะหลอมละลายนั้นเกิดจากการอาร์ค ระหว่างแท่งทังสเตนอีเลคโทรด (Tungsten electrode)กับชิ้นงาน ขณะเดียวกันบริเวณที่เกิดการอาร์คจะมีแก๊ซเฉื่อย (Inert gas) ปกคลุมบริเวณนั้น เพื่อป้องกันออกซิเจน ไนโตรเจน และความชื้นในอากาศเข้ามารวมกับโลหะที่กำลังหลอมละลาย ซึ่งเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น ความร้อนจากการอาร์คจะหลอมละลายโลหะชิ้นงานในบริเวณดังกล่าว จนเกิดเป็นบ่อหลอมละลายดังนั้นเมื่อบ่อหลอมละลายเกิดขึ้นในบริเวณรอยต่อใด ๆ ก็จะให้ชิ้นงานนั้นหลอมติดกัน แต่เนื่องจากแท่งทังสเตนอีเลคโทรดเป็นวัสดุที่ไม่ละลายหรือไม่สิ้นเปลือง (Non Consumable Electrode) จึงจำเป็นต้องเติมโลหะลวดเชื่อม (Filler metal) ลงไปในบ่อหลอมละลายนั้นด้วย กรณีที่ทำการเชื่อมโลหะบาง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องเติมโลหะลวดเชื่อม (Filler metal) ก็ได้การเชื่อม TIG สามารถเชื่อมเหล็กที่มีความหนาตั้งแต่ 0.79 mm ถึง 4 mm ได้

TIG

©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก